GDPR

„GDPR” este Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici acesteia: identitate fizică, fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială.

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, fie prin mijloace automate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, preluarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, restricție, ștergere sau distrugere.

Excelens Iași (optica-excelens.ro) poate modifica oricând această Politică de confidențialitate. Toate actualizările și modificările aduse acestei Politici intră în vigoare imediat după notificare, care va fi făcută prin postare si/sau pop-up pe acest site.

To top